Nieuws

Ziekteverzuim: ”Met hulp kan werkend Nederland stappen vooruit maken”

HCS signaleert rappe verschuiving van lang naar kortverzuim

Ziekteverzuim Nederland januari 2022

Den Haag,
Werkgevers kunnen hoopvol zijn over 2022, tenminste als er naar de lengte van het ziekteverzuim van werknemers wordt gekeken. 

Arbodienstverlener en re-integratiespecialist HCS signaleert in december een rappe verschuiving van lang naar kort ziekteverzuim. De eerste cijfers van januari laten een voortzetting hiervan zien. James van der Spek (directeur Arbodienstverlening & IT bij HCS): ”HCS monitort continu de ontwikkeling van de verzuimcijfers van haar klanten en helpt met een gezonde risicobeheersing in deze turbulente tijd. Met een beetje hulp kan werkend Nederland weer stappen vooruit maken”.

Het lang verzuim is sinds de start van de COVID-19 pandemie begin 2020 aanzienlijk opgelopen. Nog steeds zijn er veel personen afwezig die aan het begin van de pandemie uitvielen. Wel ziet HCS dat afgelopen maanden een kentering in gang is gezet waarbij kort verzuim duidelijk de overhand neemt.

Slechts 1 op de 7 werknemers was na 10 dagen weer aan het werk begin 2021. De meerderheid (70%) was langer dan 50 dagen ziek. Eind vorig jaar, met name in december, is het aandeel kort verzuim toegenomen tot 40%. 4 van de 10 werknemers was binnen 10 dagen weer werkzaam. Het relatief milde ziektebeeld bij de Omicron variant is daarbij de voor de hand liggende verklaring.

Van der Spek: ”De combinatie van het toegenomen korte verzuim en de relatief hoge aantallen lopende zaken met lang verzuim zorgt nog steeds voor problemen. Dit leidt nog steeds tot een forse belasting voor werkgevers, het nog werkende personeel en de arbodienstverleners”.

 

Vorig bericht Provincie en gemeenten: "Geen grootschalige logistiek op ongewenste locaties in Brabant"
Volgend artikel 17 faillissementen in de provincie Brabant

Nu op WijBrabant