Arbeidsmarkt

Veel structureel kansrijke beroepen in West-Brabant

Initiatieven van werkgevers en UWV om werkzoekenden tewerk te stellen

Veel structureel kansrijke beroepen in West-Brabant

Ondanks het feit dat het aantal WW-uitkeringen geleidelijk toeneemt, blijft de krapte op de arbeidsmarkt groot en is deze komende jaren nog niet zomaar opgelost. Met name in sectoren waar de krapte al langer merkbaar is, leveren personeelstekorten grote problemen op. Er zijn steeds meer moeilijk vervulbare vacatures, en als reactie daarop passen meer werkgevers hun functie-eisen en arbeidsvoorwaarden aan. Ook zien sommige werkgevers een oplossing in het aannemen en opleiden van personeel dat nog niet aan de functie-eisen voldoet.

Veerkrachtige arbeidsmarkt

De West-Brabantse arbeidsmarkt blijft in veel sectoren structureel krap. In januari 2023 werden in West-Brabant 6.182 WW-uitkeringen verstrekt. Dat is een toename van 1,3% in vergelijking met december 2022. Onder andere de lichte afname van het aantal openstaande vacatures en de afnemende groei in uitzendbanen in Nederland zijn signalen dat de conjunctuur verslechtert. Toch gaat dit niet meteen leiden tot grote werkloosheid. De huidige krapte zorgt er namelijk voor dat de arbeidsmarkt wel tegen een stootje kan: het vermogen van de arbeidsmarkt om mensen op te nemen die hun baan hebben verloren is momenteel groot.

Maatschappelijke ambities

Er zijn werkgevers die er zelfs voor kiezen om meer personeel aan te houden dan voor de productie strikt noodzakelijk is. Daarnaast zorgen maatschappelijk ambities voor een grote vraag naar personeel. Denk aan het verminderen van tekorten in de kinderopvang, het onderwijs en de zorg en de energietransitie die vooral behoefte heeft aan technisch personeel. De krapte op de arbeidsmarkt zal mede daardoor ook in de rest van 2023 zeker aanwezig blijven.

Structureel kansrijke beroepen

Door de extreme krapte zijn er in West-Brabant meer kansrijke beroepen dan ooit, maar de krapte op de arbeidsmarkt is niet nieuw. Sommige beroepen golden ook voor de coronacrisis als ‘krap’, en zijn dat in de afgelopen jaren gebleven. Oorzaken van deze krapte zijn de naweeën van de Coronacrisis, de toenemende vergrijzing van de beroepsbevolking, het grote aantal deeltijdwerkers en de mismatch op de arbeidsmarkt. UWV bracht in kaart welke beroepen ‘structureel kansrijk’ zijn. Het gaat om beroepen die minder last lijken te hebben van schommelingen in de economie en al minimaal 4 jaar kansen bieden voor werkzoekenden in de regio.

Top 10 structureel kansrijke beroepen

De top 10 structureel kansrijke beroepen met de meeste vacatures in West-Brabant zijn:

  • Monteurs industriële machines en installaties/mechatronica (installatie, service, storing)
  • Vrachtwagenchauffeurs
  • Woonbegeleiders gehandicaptenzorg
  • Medewerkers klantcontact / klantenservice
  • Verzorgenden IG, kraamverzorgenden
  • Huishoudelijk medewerkers (particulieren en thuiszorg)
  • (Hoofd)operators proces- en levensmiddelenindustrie
  • Business consultants en kwaliteitsmanagers
  • Productieplanners
  • Automonteurs (personen- en bedrijfswagens)

De meeste structureel kansrijke beroepen zijn te vinden in de industrie en techniek, transport, zorg en bouw. De verwachting is dat deze beroepen voorlopig kansrijk blijven, ook als het economisch minder goed gaat. Vooral in deze sectoren blijft het een grote uitdaging voor werkgevers om geschikt personeel te vinden en te behouden.

Werkgevers wijzigen vaker hun functie-eisen en arbeidsvoorwaarden

Uit recent onderzoek van UWV blijkt dat steeds meer vacatures moeilijk vervulbaar zijn. In 2022 gold dat voor 58% van alle ontstane vacatures. Volgens 84% van de werkgevers zijn vacatures moeilijk vervulbaar omdat er te weinig sollicitanten reageren. Als reactie daarop kiezen werkgevers er vaak voor om langer of anders te werven. Een aantal werkgevers (42%) kiest ervoor om het werk te verdelen onder zittende medewerkers. Daarbij zijn er ook steeds meer werkgevers die hun functie-eisen aanpassen (32% in 2022, 26% in 2021) of wijzigingen aanbrengen in hun arbeidsvoorwaarden (39% in 2022, 30% in 2021).

Werkzoekenden op weg helpen richting kansrijke beroepen

Ook in 2023 blijft de vraag naar personeel in veel sectoren groot. Om aan die grote vraag tegemoet te kunnen komen, wordt niet alleen ingezet op omscholing, maar is er ook aandacht voor het enthousiasmeren en het op weg helpen van mensen die een carrièreswitch overwegen. Zo ondersteunt UWV als onderdeel van West-Brabant Werkt Door het initiatief The Code Club: een community waar mensen via workshops, presentaties en speed-dates op een laagdrempelige manier wegwijs gemaakt worden in de wereld van IT. Op die manier leren werkzoekenden welke stappen ze moeten zetten om hun carrière in de IT een vervolg te kunnen geven. De vorige editie van The Code Club trok bijna 100 geïnteresseerde bezoekers. De eerstvolgende editie vindt plaats op 29 maart.

Vorig bericht Monkeys by the Sea wint Agrifoodpluim
Volgend artikel Groei woningvoorraad op hoogste niveau in jaren

Nu op WijBrabant