Bedrijventerrein

Tilburgse bedrijventerreinen Loven en Kanaalzone gaan verduurzamen

Diverse stakeholders ondertekenden op 20 juli de Green Deal

Tilburgse bedrijventerreinen Loven en Kanaalzone gaan verduurzamen

Foto: Midpoint Brabant

Tilburg,
Vitaal Kanaalzone, Vitaal Loven, Midpoint Brabant, Waterschap De Dommel, Provincie Noord-Brabant, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en gemeente Tilburg ondertekenden op woensdag 20 juli de Green Deal.

In de Green Deal zijn afspraken vastgelegd voor de verduurzaming van de bedrijventerreinen Loven en Kanaalzone in Tilburg. De focus ligt op de thema’s energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie.

Advies

Tijdens de Green Deal geven adviseurs bedrijven ondersteuning en advies over energie, klimaatadaptatie en circulaire economie. De adviezen worden goed afgestemd op de wensen en behoeften van de ondernemer, zodat er ook daadwerkelijk concrete stappen gezet kunnen worden. Er worden behoeftebepalingsgesprekken gevoerd op voorhand, waarna de ondernemer maatwerkadvies krijgt. Een ondernemer kan ook deelnemen aan gezamenlijke initiatieven in samenwerking met meerdere ondernemers. Denk bijvoorbeeld aan het onderling uitwisselen van warmte om zo het energieverbruik te verminderen. Welke specifieke kansen er collectief liggen, wordt onderzocht door middel van de behoeftebepalings- en adviesgesprekken.

‘Een duurzamer Tilburg doen we samen’

Bedrijven zijn verantwoordelijk voor zo’n 42% van het energieverbruik binnen de gemeente. Dit is een belangrijk aandeel in de energietransitie. “Samen willen we concrete stappen zetten richting een klimaatneutrale stad. Daar hebben we iedereen bij nodig; inwoners maar zeker ook ondernemers. Door de samenwerking in de Green Deal kijken we samen met hen naar wat er mogelijk en noodzakelijk is voor verduurzaming. Dat is geen vrijblijvende kwestie. De omslag naar duurzame energie en klimaatadaptatie, ook op onze bedrijventerreinen, is hard nodig”, aldus wethouder Rik Grashoff (wethouder Duurzaamheid en Energietransitie).

Kick-off

Op 15 september 2022 is de officiële kick-off van de Green Deal voor bedrijventerreinen Loven en Kanaalzone. Vanaf dat moment kunnen ondernemers gebruikmaken van de mogelijkheden van de Green Deal.

Vorig bericht Voor het eerst is Noord-Brabantse arbeidsmarkt zeer krap
Volgend artikel De route naar duurzame stalsystemen in 2024

Nu op WijBrabant