Zorg

Symposium Medicijnresten uit Water

Doel is kennis delen over problemen en oplossingen rondom medicijnresten in water

Symposium Medicijnresten uit Water

Tilburg,
Het Brabants Kernteam Medicijnresten uit Water organiseert op woensdagochtend 6 juli 2022 in de LocHal in Tilburg een symposium. Doel is kennis delen over problemen en oplossingen rondom medicijnresten in het water, bestaande projecten te verbinden en verbreden, en goede ideeën verder helpen.

Professionals uit zowel de water- als de zorgsector zijn van harte welkom, maar ook anderen die zich betrokken voelen bij dit thema. Het wordt een afwisselende en inspirerende ochtend met interviews, een projectenmarkt, een verdiepende workshop naar keuze en verrassende intermezzo’s.

Programma

De ochtend wordt geopend met een kort interview met o.a. Hagar Roijackers (gedeputeerde Provincie Noord-Brabant), Erik de Ridder (watergraaf waterschap De Dommel) en Ruud Coolen van Brakel (directeur Instituut Verantwoord Medicijngebruik). Betrokken bestuurders die verantwoordelijkheid dragen in de zorg- en watersector. Zij vertellen over hoe ze deze problematiek agenderen en aanpakken en welke kansen en zorgen ze zien.

Van Nederland naar Brabant

Te gast zijn de landelijke trekkers van de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water, Oscar Helsen, en de Green Deal Groene Zorg, Ype van Strien. Zij vertellen de laatste ontwikkelingen op landelijk niveau. Daarna wordt er ingezoomd op de Brabantse aanpak met de projectleider van het kernteam, Peter Ramakers, die ook enkele voorbeelden aanhaalt.

Projectenmarkt

Op de markt worden projecten en ideeën getoond die in verschillende fasen van ontwikkeling of uitvoering zijn. Ze zijn gericht op het reduceren van medicijnresten in water en/of dragen bij aan de missie van Brabant: drie extra gezonde levensjaren voor Brabanders in een gezonde leefomgeving.

Workshops

Tijdens diverse workshops wordt er de diepte ingegaan. Projecten die nog verdere uitwerking nodig hebben, of juist projecten die verder kunnen worden opgeschaald of overgenomen worden onder de loep genomen.

 

Vorig bericht Groen licht voor The Chocolate Factory
Volgend artikel Praxis Tilburg Reeshof: betere aansluiting fysieke winkel en online kanalen

Nu op WijBrabant