Agri

Samen werken aan minder gewasbeschermingsmiddelen

Stimulatie gebruik alternatieven gewasbeschermingsmiddelen in landbouw en tuinbouw

Samen werken minder gewasbeschermingsmiddelen

Bestrijdingsmiddelen en meststoffen in het grond- en oppervlaktewater vormen onder meer een bedreiging voor ons drinkwater. Programma Schoon Water heeft daarom een herstart gemaakt.

Het samenwerkingsprogramma stimuleert het gebruik van alternatieven voor gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw en tuinbouw.

Aftrap

De officiële aftrap van de samenwerking vond plaats op 31 mei 2022. In aanwezigheid van een delegatie van de ministeries van LNV en I&W vroegen gedeputeerde Hagar Roijackers, directeur van Brabant Water Rob van Dongen en bestuurder van waterschap AA en Maas Ernest de Groot aandacht voor minder gewasbeschermingsmiddelen in grond- en oppervlaktewater. Een consortium van CLM, Delphi en Arcadis gaat hier, met subsidie van de provincie Noord-Brabant samen met de Brabantse boeren en tuinders voor de komende twee jaar mee aan de slag.

Rob van Dongen, algemeen directeur van Brabant Water, die mede de aftrap gaf voor de samenwerking, benadrukte het belang van deze samenwerking in Brabant. ”Schoon drinkwater is van levensbelang voor twee-en-een-half miljoen Brabanders en duizenden bedrijven. Het aantal plekken waar we in Brabant het water uit de grond kunnen halen is beperkt en dus is het van vitaal belang dat we onze drinkwaterbronnen beschermen en zo schoon mogelijk houden.”

Schaarste

Gedeputeerde Hagar Roijackers vult aan: ”Schoon water wordt steeds schaarser. Maar water is ook essentieel voor het leven en de natuur. We moeten zorgen dat er voor iedereen water, en zeker drinkwater, in voldoende mate aanwezig blijft. Dat vergt actie. Hoe minder schadelijke stoffen er in de grond komen, hoe minder bewerking drinkwater nodig heeft. Gelukkig werken we in Brabant met veel partijen samen om de waterkwaliteit te waarborgen, zodat ook onze kinderen en kleinkinderen nog voldoende schoon en betaalbaar water hebben.”

Samenwerking

Het schoonwaterprogramma is een meerjarige en langlopende samenwerking tussen de Brabantse Waterschappen, de ZLTO, de provincie Noord-Brabant, Cumela en Brabant Water. Samen zetten zij zich in voor schoon grond- en oppervlaktewater. De samenwerkende partijen proberen de uitspoeling van bestrijdingsmiddelen zo klein mogelijk te maken.

Vorig bericht Risicotaxatietool geeft inzicht ondermijning bedrijventerreinen
Volgend artikel JTF West-Brabant 2021-2027: klimaatneutrale transitie

Nu op WijBrabant