Nieuws

Omzet Sligro in 2019 met 2,1% gestegen, winst met 25% gedaald

De omzet van groothandel Sligro Food Group is in 2019 met 2,1% gestegen naar 2,395 miljard euro.


Veghel
Deze stijging is te danken aan de overname van branchegenoot De Kweker. De autonome omzet daalde met 0,9%. De brutowinst nam met 18 miljoen toe tot 584 miljoen oftewel 24,4% van de omzet. De overige bedrijfsopbrengsten namen met 1 miljoen toe tot 13 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat van de voort te zetten bedrijfsactiviteiten daalde met 16,2% naar 44 miljoen euro. De nettowinst daalde met 25,3% naar 34 miljoen euro.

Per saldo droeg met name de acquisitie van De Kweker bij aan de toename van de brutowinstmarge, mede als gevolg van de harmonisatie van inkoopcondities. In Nederland droegen betere promotiemarges en verwaarding van data bij aan de margeverbetering. In België nam de marge als percentage van de omzet voornamelijk af door de relatief hoge derving in het opstartjaar in Antwerpen. De inkomsten uit dienstverlening voor EMTÉ stopten halverwege het jaar. De boekwinst op verkoop van activa nam ten opzichte van vorig jaar toe.

De totale kosten namen met 28 miljoen toe tot 553 miljoen euro oftewel 23,1% van de omzet. Die toename werd deels veroorzaakt door de acquisitie van De Kweker. De afbouw van centrale kosten in Nederland lag niet in lijn met de afbouw van het verlies aan dekking als gevolg van de verkoop van EMTÉ. De investeringen in het vestigingsnetwerk van de afgelopen tijd leiden tot een toename van de afschrijvingslasten.

Vorig bericht Nul procent
Volgend artikel Deel van Brabantse subsidieregeling Transitie veehouderij staat nog open

Nu op WijBrabant