Arbeidsmarkt

Minister Dijkgraaf ontvangt Manifest van opleiding naar werk

Ondanks tekort arbeidspotentieel veel studenten met ondersteuningsvraag aan zijlijn

Minister Dijkgraaf Manifest opleiding

‘s-Hertogenbosch,
Ondanks het nijpend tekort aan arbeidspotentieel staan veel studenten met een ondersteuningsvraag te vaak aan de zijlijn. De overgang van opleiding naar werk moet voor deze jongeren beter. Studenten en professionals van verschillende hogescholen sloegen daarom – in samenwerking met ECIO, KBA Nijmegen, JongPIT en een aantal jongerenorganisaties – de handen ineen. Dit resulteerde in een manifest met tien adviezen voor hoger onderwijsinstellingen, gemeenten en werkgevers. Hun rol in de overgang van opleiding naar werk is cruciaal. Het manifest werd vandaag overhandigd aan Minister Dijkgraaf tijdens een bijeenkomst waarin hij in gesprek ging met studenten met een ondersteuningsvraag. Naast vertegenwoordigers van het ministerie van OCW, waren ook de ministeries van VWS en SZW vertegenwoordigd. 

Knelpunten in de overgang naar de arbeidsmarkt

De extra ondersteuning, die studenten met een ondersteuningsvraag tijdens hun studie krijgen, is bij het vinden van een passende stageplek en later bij toetreding tot de arbeidsmarkt vaak minimaal. Hierdoor kunnen zij de overstap naar de arbeidsmarkt onvoldoende maken en vallen velen uit of komen met een diploma op zak thuis te zitten.

“Circa 5% van alle hbo-studenten heeft moeite om zelfstandig de overstap van opleiding naar werk te maken. Daarmee blijft veel hoogwaardig arbeidspotentieel onbenut. Voor hen is er nu geen landelijk beleid of gezamenlijke aanpak. Het is een vergeten groep in de aanpak tegen jeugdwerkloosheid” – Jan Raaijman, projectleider KBA Nijmegen

Integrale aanpak voor inclusieve arbeidsmarktoeleiding

De overgang van opleiding naar werk wordt ook wel transitieroute genoemd. Voor iedere student geldt idealiter een route op maat. Om dat voor elkaar te krijgen is het belangrijk dat regionaal jongeren, hogescholen, bedrijven en gemeenten met elkaar afspraken maken om te komen tot een integrale aanpak. Zodat jongeren in de regio duurzaam aan het werk kunnen én blijven. In zo’n aanpak staan doorlopende loopbaanondersteuning, extra empowerment, het behalen van een diploma en duurzame toeleiding naar werk centraal. Voor de student start de transitieroute een jaar voor het einde van de opleiding en loopt door tot één jaar na het behalen van het diploma.

“Het is noodzakelijk om in zo’n regionale samenwerking tussen scholen, gemeenten en bedrijven de focus te leggen op de kwaliteiten van deze jongeren. En niet op hun beperkingen. Het gaat immers om wat ze wél kunnen” – Marit Schreurs, ECIO
“Mét studenten optrekken vind ik belangrijk. Want het gaat om hun overgang van onderwijs naar werk. Praat dus met de student en niet over, of erger: zonder.” Femke van Zoggel, JongPIT

Project Transitieroutes van opleiding naar werk in het voor hoger onderwijs studenten met een ondersteuningsvraag

Het manifest is één van de acties uit het project Transitieroutes van opleiding naar werk in het hoger onderwijs voor studenten met een ondersteuningsvraag (2021-2022). Het manifest is opgesteld door studenten en professionals van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Hogeschool van Amsterdam, NHL Stenden en Hogeschool Utrecht in samenwerking met ECIO, KBA Nijmegen, JongPIT, LSVb, ISO, Ieder(in), NJR en CNV Jongeren. Het project werd geleid door KBA Nijmegen, ondersteund door de Vereniging Hogescholen en gefinancierd door ZonMw.

Vorig bericht Cultuurfonds Noord-Brabant investeert in 58 projecten met ruim 280.000 euro
Volgend artikel Hutten eerste plek in MT500

Nu op WijBrabant