Nieuws

Groen licht voor realisatie Business Centre Treeport

Er is groen licht voor de realisatie van Business Centre Treeport (BCT) in de gemeente Zundert.


Op 11 juni ondertekenden burgemeester Poppe-de Looff en mevrouw Van Kuyck, directeur BCT, de samenwerkingsafspraken. ’s Avonds heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. Business Centre Treeport brengt bedrijven uit de boomteeltsector samen, wordt de kennis-hub voor de boomteeltsector en profileert de regio als hét boomteeltgebied van Europa. De eerste fase van het Business Centre Treeport zal circa 250 arbeidsplaatsen opleveren. In 2021 moet de eerste fase gereed zijn.

Economisch belang

De boomteeltsector in Noord-Brabant en de Belgische Noorderkempen kent een rijke geschiedenis en is cruciaal voor de werkgelegenheid en economische ontwikkeling in de regio. Door de jaren heen is dit uitgegroeid tot een modern en innovatief boomteeltgebied waar het Business Centre Treeport heel goed in past. Het middelpunt van dit gebied ligt in de gemeente Zundert. “Daarom is ervoor gekozen om het Business Centre Treeport precies te plaatsen op de grens van deze twee landen én regio’s. Op deze plek aan de A16/E19 zal in de komende jaren een agrologistiek centrum verrijzen van zo’n 52 hectare in totaal, waarin verschillende ambities verwezenlijkt worden,†aldus wethouder Economie, Johan de Beer. Het centrum wordt in twee fasen gerealiseerd. De eerste fase bevat ongeveer 20 hectare netto uitgeefbare grond en moet in 2021 gereed zijn.

Centrale op- en overslagplaats

Een van de ambities van het BCT is die van centrale op- en overslagplaats met onder andere een Treehub. Hierdoor wordt het voor boomkwekers en afnemers mogelijk om op grotere schaal te werken en bedrijfsprocessen te optimaliseren. Samenwerking en schaalvergroting zorgen ervoor dat de sector concurrerend blijft en zich kan blijven vernieuwen.

Een hub voor de boomteeltsector

Op het BCT komen verschillende partijen die te maken hebben met de boomteeltsector samen. Denk bijvoorbeeld aan handels-, handling- en logistieke bedrijven. De clustering van deze bedrijven zorgt ervoor dat de regio Brabant/Noorderkempen zich nog sterker kan profileren als hét boomteeltgebied van Europa. Promotie via internationale beurzen behoort ook tot de mogelijkheden in het te bouwen Experience & Excellence Centre. Het leidt al met al tot efficiëntie, een betere afstemming tussen vraag en aanbod, een betere logistiek en volop ruimte voor kennisuitwisseling en innovatie.

Duurzaamheidsprincipes

Aan de ontwikkeling van het BCT liggen verschillende duurzaamheidsprincipes ten grondslag. Daarom is gezorgd voor een financieel uitvoerbaar plan dat leidt tot een kwaliteitsimpuls van het bedrijventerrein Hazeldonk-Meer. De plaatsing van windmolens voor de benodigde energievoorziening en de uitvoerige aandacht voor groen ondernemen maken hier deel van uit.

Vervolgstappen

BCT zal dit jaar de vergunningen aanvragen voor de infrastructuur, het bouwrijp maken van de gronden en het plaatsen van windmolens. De windmolens vormen onderdeel van het ‘windenergie A16’ project van de provincie Noord-Brabant waar naar verwachting op korte termijn een provinciaal inpassingsplan voor wordt gepresenteerd.

De nauwe samenwerking tussen investeerders, overheid en bedrijven heeft gezorgd dat er een sterk plan ligt. Hiermee ligt de basis voor hét nieuwe boomteeltcentrum van de Benelux.

Vorig bericht Coppens International verder als Alltech Coppens
Volgend artikel VDL Groep vestigt nieuw bedrijf in oosten van Verenigde Staten

Nu op WijBrabant