Economie

Jaarresultaten 2022; economische en maatschappelijke uitdagingen voor sterk gepositioneerd Brabant

In 2022 liet Brabant economische groei van 5% zien

economische maatschappelijke uitdagingen Brabant

De Brabantse economie is nationaal en internationaal steeds sterker gepositioneerd. Ondanks de indrukwekkende ontwikkelingen in Brabant zijn de economische en maatschappelijke uitdagingen echter zichtbaarder dan ooit. Met onder andere een tekort aan talent, chips, (schone) energie, achterblijvende digitalisering, woningen en wegen gaat het knellen. Door te ontwikkelen, te investeren en te internationaliseren draagt BOM bij aan versnelling van innovatie en ondernemerschap voor een solide toekomstbestendige Brabantse economie.

Inmiddels draagt meer dan 90% van de portfoliobedrijven en projecten van BOM bij aan klimaatneutrale energieoplossingen, gezonde toekomst, duurzame voedselsystemen en kansrijke sleuteltechnologieën. Met de toepassing van het waardecreatiemodel wordt de impact van de activiteiten steeds beter zichtbaar, resulterend in een eerste impactverslag over 2022, gemeten naar de Sustainable Development Goals.

Jaar in het kort

  • 90% van onze portfoliobedrijven werkt aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen;
  • 66 bedrijven namen deel aan onder meer het Investor Readiness Program, Business Innovation Program Food, Export Accelerator Program;
  • 130 deelnemende partijen in (nieuwe en lopende) ontwikkelprogramma’s en projecten;
  • €263 mio totaal door BOM geïnvesteerd vermogen (balans totaal investeringen);
  • 5 elke euro die BOM investeert wordt gemiddeld vervijfvoudigd door andere partijen;
  • 36 buitenlandse bedrijven kozen voor Brabant als vestigings- of uitbreidingslocatie;
  • 128 deelnemende bedrijven aan de 14 handelsmissies waar BOM als (mede) organisator bij betrokken was;
  • €12 mio bedrijfsresultaat (incl. allonge);
  • €507 mio totaal beheerd fondsvermogen.

Turbulente tijden

In 2022 liet Brabant, met een economische groei van 5%, de robuustheid van haar economie zien. Ondanks dit indrukwekkende cijfer zijn de economische en maatschappelijke ontwikkelingen evident: de situatie in Oekraïne en de veranderende marktomstandigheden, toegenomen internationale spanningen, een knellende arbeidsmarkt en de problematieken rondom het stikstofdossier en netcongestie. De gevolgen voor het Brabants werkveld zijn duidelijk zichtbaar, zoals onder andere verstoorde (grondstof)ketens, de nood tot versnelde energietransitie en toegenomen aandacht voor veiligheid.

Meer samenwerking, meer impact

Om de impact te vergroten, werkt BOM steeds intensiever samen. Als netwerkorganisatie zet BOM in op de verbinding met het bredere stakeholderveld van private partijen als ASML en Cosun tot aan een constructieve samenwerking met de Brabantse triple helix collega’s. Zo droeg BOM in 2022 bijvoorbeeld bij aan de ontwikkeling van het DeeptechXL fonds (publiek privaat fonds van EUR 100 mio met partners als o.a. ASML, Philips en PME pensioenfonds). Daarnaast is BOM aanjager van de meer structurele en gestroomlijnde samenwerking met de Brabantse triple helix organisaties REWIN, Midpoint Brabant, Brainport Development en AgriFood Capital. Inmiddels is dit bekrachtigd met een gezamenlijke agenda op een aantal Brabantse hoofdthema’s, een ‘historisch’ moment in de Brabantse samenwerking. Ook lanceerde BOM met Braventure en BSF het Game-Set-Match programma, gericht op adequatere ondersteuning voor start- en scale-ups.

BOM trekt daarnaast intensief op met landelijke partners, zoals de andere regionale ontwikkelingsmaatschappijen, Invest-NL, Techleap, NFIA, Invest International, het Nationaal Groeifonds en de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RvO).

Prestaties 2022

BOM heeft haar taakstellingen voor 2022 ruimschoots behaald met twaalf nieuwe ontwikkelprojecten, 56 nieuwe en vervolginvesteringen en 36 internationale vestigingen. Daarnaast is BOM direct of indirect betrokken bij 17 aanvragen voor het Nationaal Groeifonds, waarvan er 7 zijn toegewezen. Hiervan is de opening van het Smart BioMaterials Consortium een goed voorbeeld. Samen met de provincie Noord-Brabant is in dit verslagjaar aan verschillende innovatiecoalities gewerkt, zoals op het gebied van medtech en solar. Met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en in afstemming met IPO werkt het landelijke netwerk van regionale ontwikkelingsmaatschappijen aan een gezamenlijke agenda en vanuit de EU is BOM onder andere uitvoerder van de European Digital Innovation Hub. Highlights vanuit onze internationaliseringstaken betreffen de FDI-award, de missie naar Israël en de Verenigde Staten (Chicago).

Evenals in 2021 heeft BOM over 2022 aanzienlijke participatieresultaten behaald door de aandelenverkoop van onder andere Cytosmart, BioConnection en Coosto.

In 2022 voerde EZK haar vijfjaarlijkse ROM-evaluatie uit. Met een rapportcijfer van 8,5 blijkt de waardering voor en relevantie van de regionale ontwikkelingsmaatschappijen in Nederland (ROM’s) buitengewoon groot, met als aanbeveling de ROM’s op breder terrein als landelijke uitvoeringsorganisatie regionaal in te zetten.

Vorig bericht Eerste flexflitser aan Ringbaan-Zuid Tilburg
Volgend artikel Oisterwijk, Haaren en Moergestel krijgen glasvezel van KPN en Glaspoort

Nu op WijBrabant