Event

Brabantse Infra Relatiedag op 16 november

Brabantse infraprofessionals ontvangen 6 weken op voorhand definitieve uitnodiging

Brabantse Infra Relatiedag op 16 november

Op donderdag 16 november 2023 vindt de allereerste Brabantse Infra Relatiedag ‘Duurzame Infrastructuur’ plaats. De aftrap van het event waarop alle Brabantse infraprofessionals samenkomen om kennis op te doen en met elkaar uit te wisselen. Om het zo samen beter, meer vernieuwend en anders te doen!

Brabants initiatief

Binnen de wereld van de infra staan grote veranderingen, onder meer op het gebied van verduurzaming, op de agenda. Om dit veranderingsproces optimaal te laten verlopen is het van belang om samen op te trekken. Dat kan door middel van uitwisseling van kennis, ideeën en ervaringen. Wat kans biedt om ons infrasysteem anders te organiseren. Graag biedt de organisatie (Brabantse) initiatieven een podium, die inspelen op het meer in positie brengen van alle betrokkenen binnen GWW, zowel overheid als marktpartijen.

Infra Relatiedag

Tijdens de Brabantse Infra Relatiedag wordt ernaar gestreefd bij het publiek dialoog, reflectie en debat aan te wakkeren. Enerzijds bestaande initiatieven te versterken, en anderzijds de (Brabantse) beweging uit te breiden. Natuurlijk zijn er drempels die een versnelling van de verduurzaming GWW in de weg staan. Wat is er concreet nodig om het systeem te veranderen, (gedrag) aan te passen en goede voorbeelden te kunnen volgen? En ook: hoe kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op een goede constructieve basis werken waarbij de mogelijkheid bestaat te komen tot nieuwe samenwerkingsvormen? De relatiedag biedt inspiratie en inzicht voor alle betrokkenen binnen GWW om initiatieven te verbreden of juist te verdiepen. De Brabantse Infra Relatiedag is een initiatief van samenwerkingsverband INDUSA, programma Infrastructurele Projecten van de provincie.

Aanmelden

Brabantse infraprofessionals ontvangen zo’n 6 weken voor aanvang van de relatiedag een definitieve uitnodiging met de mogelijkheid om zich aan te melden. Het evenement vindt plaats op 16 november.

Vorig bericht Heijmans krijgt Predicaat Koninklijk bij 100-jarig jubileum
Volgend artikel A27: Nachtelijke Afsluiting tussen Hank en Werkendam

Nu op WijBrabant