Onderhoud

Bodemherstel Markkanaal gestart

Bestortingswerkzaamheden worden naar verwachting in maart 2024 afgerond

Bodemherstel Markkanaal gestart

Foto: Rijkswaterstaat

Breda/Oosterhout,
Rijkswaterstaat is in oktober 2023 gestart met het herstellen van de bodem van het Markkanaal tussen Oosterhout en Breda. Bij het vervangen van de damwanden is geconstateerd dat er gaten in de waterbodem aanwezig zijn. De bodem wordt daarom nu hersteld met een steenbestorting.

Oeverconstructie versterken

De gaten op de bodem van het Markkanaal zijn ontstaan door stromingen en golfbewegingen als gevolg van jarenlang intensief gebruik van het kanaal. Het is noodzakelijk om deze gaten te herstellen om de nieuwe damwandconstructie optimaal te laten functioneren. Met het herstellen van de bodem wordt de oeverconstructie namelijk versterkt.

Planning en hinder

De bestortingswerkzaamheden zijn begin oktober 2023 gestart en het streven is om in maart 2024 klaar te zijn. De werkzaamheden worden voornamelijk vanaf het water uitgevoerd. Wegen en fietspaden blijven gewoon toegankelijk. Er is geen hinder voor het wegverkeer. Hinder voor de scheepvaart is beperkt tot een gedragsaanpassing en er geldt een doorvaartbreedtebeperking. Scheepvaart is middels een scheepvaartbericht (BAS-bericht) op de website Vaarweginformatie geïnformeerd. De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur. Het aanbrengen van de steenbestorting is soms te horen. Mogelijke geluidsoverlast wordt tot een minimum beperkt.

Eerdere werkzaamheden Markkanaal

Het werk wordt uitgevoerd door aannemerscombinatie Hakkers-Beens. Zij hebben in 2022 en 2023 op dit traject ook de damwanden vervangen. Damwanden houden de oevers langs het Markkanaal op hun plek. Voorheen bestonden deze oude damwandconstructies uit voornamelijk hout. Om onveilige situaties te voorkomen, zijn deze verouderde damwanden vervangen voor nieuwe stalen constructies. Hiermee blijft het Markkanaal veilig voor de scheepvaart en voor gebruikers van de omliggende wegen.

Onderhoud waterwegen Zuid-Nederland

Rijkswaterstaat werkt continu aan toegankelijke waterwegen, waterkwaliteit, veiligheid en ecologische waarden rond het water. Daarvoor wordt samen met anderen gezorgd voor het beheer en onderhoud van de vaarwegen in Zuid-Nederland en voor aanleg, onderhoud en inrichting van waterwerken, oevers en uiterwaarden. Daarbij zoekt men steeds naar de gemene deler in een veelheid aan eisen, wensen en belangen. Desondanks zijn hinder en storingen niet altijd te vermijden. Vanzelfsprekend wordt die hinder zoveel als mogelijk beperkt en wordt er tijdig over gecommuniceerd.

Vorig bericht Internationaal eye-artist creëert nieuwe mural met dubbele betekenis
Volgend artikel Week van de Brede Welvaart voor ondernemers en beleidsmakers

Nu op WijBrabant